DNV GL on myöntänyt Sermatechin johtamisjärjestelmälle ISO 9001, ISO 14001 sekä ISO 45001 -sertifikaatit. Sertifikaatit osoittavat toimintamme olevan standardien vaatimukset täyttävää niin laadun, ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden kannalta. 

Toimintamme on sertifioitu ja on nyt todettu myös ulkopuolisen tahon toimesta, että laadukkaasti tehty työ, työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen sekä ympäristön huomiointi näkyvät kaikessa toiminnassamme, Sermatechin teknologiajohtaja Jani Uusitalo kertoo.

Toimintamme on jo aiemmin ISO 9001 -sertifioitu sähköautomaatioyksikkömme Sermatech Automationin puolella ja laatujärjestelmän käyttö on todettu niin asiakasprojekteissa kuin sisäisessä käytössä hyväksi ja toimivaksi tavaksi kehittää liiketoimintaamme. Tästä syystä päätimme laajentaa standardoidun toiminnan koko konserniin, Sermatechin sähköautomaatioyksikön liiketoimintajohtaja Joel Torkkeli toteaa.

Sermatechin toiminta arvioitiin kevään aikana DNV:n tekemillä auditoinneilla ja kesäkuussa sertifikaatit vahvistettiin DNV:n toimesta. Sermatech on sitoutunut jatkamaan ja kehittämään toimintaansa jatkossakin huomioiden laadun, kestävän kehityksen ja työhyvinvoinnin.

Tällainen niin sanottu kolmoissertifikaatti on alallamme hyvin harvinainen ja olemme tässä suhteessa hyvin poikkeuksellinen yritys, Sermatechin operatiivinen johtaja Pekka Hoffrén tarkentaa. Kestävä kehitys ja uudenlaisen liiketoiminta-ajattelun tärkeys esimerkiksi ympäristöasioissa korostuu myös tulevaisuudessa entisestään ja haluamme olla mukana kehityksessä näiden asioiden huomioinnissa.

DNV GL:n edustaja Heikki Lahtinen auditointikierroksella mekaniikkavalmistuksemme verstashallissa Ulvilassa Sermatechin operatiivisen johtajan Pekka Hoffrénin kanssa. Sertifiointiprosessin lopputuloksena Sermatechille myönnettiin laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus- sekä työterveysjohtamisen kattavat sertifikaatit.


Luotettavuus, laatu ja huolenpito toimintamme perustana

Sermatechin ydinarvot ovat luotettavuus, laatu ja huolenpito, joiden ympärille toimintaperiaatteemme kiteytyvät. Näitä arvoja tukemaan luotu johtamisjärjestelmämme näkyy kaikessa toiminnassamme ja olemme sitoutuneet jatkuvan parantamisen malliin. Toimintaperiaatteemme ovat:

Asiakaslähtöisyys, kerralla kuntoon, aito ammattitaito ja huolenpito sekä ympäristön huomiointi ovat Sermatechin toimintaperiaatteiden ydin.Asiakaslähtöisyys


Periaatteenamme on asiakaslupauksen täyttäminen. Selvitämme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset sekä kykymme täyttää toimituksiin liittyvät sovitut velvoitteet. Pyrimme pitkäaikaiseen, jatkuvasti kehittyvään sekä molemmille osapuolille lisäarvoa tuottavaan kannattavaan liiketoimintaan.


Kerralla kuntoon


Toimitamme sovitut asiat sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa. Teemme kerralla valmista, eikä virheellistä tuotetta päästetä seuraavaan työvaiheeseen.


Aitoa ammattitaitoa ja huolenpitoa


Toimintamme perustuu osaavaan, motivoituneeseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Avoimuudella ja jatkuvalla kommunikoinnilla varmistamme kaikkien tietoisuuden tavoitteista ja henkilöstön hyvinvoinnin. Yhteistyössä henkilöstömme kanssa pidämme yllä työntekijöiden työssä kehittymistä, työturvallisuutta, toimintakykyä ja viihtyvyyttä. Työturvallisuudessa pyrimme nollaan tapaturmaan.  


Ympäristöä huomioiden


Toimintamme täyttää yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset ja velvoitteet. Ympäristövaikutuksia minimoimme tuottamalla laadukkaita, älykkäällä ohjausteknologialla varustettuja materiaali- ja energiatehokkaita laitteita. Pidennämme ratkaisujen käyttöikää elinkaaripalveluilla ja vähennämme liikenteen päästöjä etädiagnostiikan ja -tuen, etätyön, ja -kokousten avulla. Ympäristön pilaantumista estämme myös minimoimalla omaa energiakulutustamme ja kaatopaikkajätteemme määrää. Ympäristöasiat huomioimalla toimintamme on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja kannattavaa.

Lisätietoja:
https://www.sermatech.fi/yritys/ota-yhteytta

Artikkelit ja uutiset
Palvelut
Asiantuntijapalvelut
Erikoisosaaminen
Tuotteet
Yritys
Ota yhteyttä

Sivustomme käyttää evästeitä.

Ole hyvä ja vahvista alla, hyväksytkö sivujen käyttöön liittyvien evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja tästä.