Konseptointi on tehokas ja hyödyllinen työkalu, kun tuotantoa halutaan lähteä kehittämään. Se auttaa tilaajaa valitsemaan projektilleen juuri parhaan mahdollisen toimittajan. Hyvin tehdystä konseptoinnista on helppo siirtyä esisuunnitteluun ja varsinaiseen tekniseen suunnitteluun niin taloudellisesta kuin teknisestäkin näkökulmasta. Konseptisuunnittelun tarkoituksena on selvittää, mikä on järkevin tapa tuottaa haluttu lopputulos ja optimoida toiminto, kuten esimerkiksi koneen viemä fyysinen tila ja käyttöaste.

Konseptisuunnittelu ei välttämättä koske vain koneita, vaan sitä voidaan soveltaa esimerkiksi hallien layoutin tai työpisteiden suunnittelussa. Konseptisuunnittelun avulla voidaan kartoittaa, miten materiaalit kulkevat, mihin sijoitella laitteita ja mikä on tähän kaikkein järkevin ratkaisu toimivan prosessin kokonaiskuvan kannalta.

Kun tarve on selvillä, mutta idea on vielä ajatuksen tasolla, konseptisuunnittelun avulla varmistetaan, että vaihtoehdoista teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto valikoituu toteutettavaksi.

Tavanomainen konseptisuunnittelu lähtee liikkeelle reunaehtojen määrittelyllä. Näitä voivat olla esimerkiksi tila, johon laite tai laitteisto haluttaisiin sijoittaa, mihin sen pitää mahtua, mikä on haluttu tekniikka, kuinka suuri on laitteiston käyttöaste jne. Annettujen rajausten perusteella suunnittelutoimisto lähtee konseptoimaan ratkaisuja analysoiden mahdollisuuksia ja kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja toteutukselle vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa. Vuorovaikutteisen prosessin ansiosta lopputulokseksi saadaan parhaiten asiakkaan tarpeisiin sopiva suunnitelma konseptista.

Robot Studiolla toteutettu simulointi esittää konkreettisesti suunnitellun konseptin toiminnan.

Konseptisuunnittelu oivallinen työkalu riskien minimointiin


Konseptisuunnittelu on kustannustehokas ratkaisu, joka palvelee sekä laitetoimittajaa että tilaajaa. Tilaajalla saattaa olla tuleva tuotantolaite käytössä seuraavat kymmenen vuotta ja konseptisuunnittelulla varmistetaan, että tehty valinta on paras mahdollinen ja palvelee halutusti käyttöikänsä ajan.

Toimittaja puolestaan pystyy antamaan tarkan arvion laitteen suunnittelusta ja valmistamisesta aiheutuvista kustannuksista, kun konsepti on suunniteltu ennen tarjouskilpailuun lähtemistä. Myös asiakkaalle selviää konseptisuunnittelun avulla, paljonko halutunlaisesta ratkaisusta kannattaa maksaa. Lisäksi toimittaja pystyy hyvin tehdyn konseptisuunnittelun pohjalta aloittamaan projektin tehokkaasti, eikä asioita jää arvailujen varaan.

Konseptisuunnittelun hyödyn voisi summata: Riskin minimointia sekä toimittajalta että tilaajalta.


Mallinnukset ja videosimuloinnit konkretisoivat käytännön toteutuksen jo konseptointivaiheessa


Konseptisuunnittelun lopputuote kirjallisten dokumenttien ohella usein visuaalinen malli konseptisuunnittelun kohteesta. Malleja voidaan luoda esimerkiksi 3D:nä Creo, Solid Works ja MCD-ohjelmistoilla. Mallien käyttöä voi jatkaa helposti myös varsinaisessa suunnittelutyössä, mikä vähentää suunnittelun työvaiheita ja tekee työstä kustannustehokkaampaa. Teemme konseptisuunnittelua ja selvityksiä niin mekaniikan kuin sähköautomaation osalta.

Robotiikkaa sisältävästä kohteesta voidaan luoda jo konseptointivaiheessa kolmiulotteinen simulaatio Robot Studiolla. Simulaatiossa nähdään laite toimimassa käytännössä ja sille voidaan määritellä tehtäviä samaan tapaan kuin oikealle fyysiselle robotille. Simulaatiolla voidaan testata esimerkiksi tahtiaikaa, eli kauanko robotilta vie käytännössä aikaa suorittaa haluttu toimenpide, minkä kokoisiin tiloihin toiminto saadaan mahtumaan, tai toimiiko hahmoteltu ohjelmarakenne sovelluksen vaatimalla joustavuudella. Lisäksi on mahdollista tutkia, miten käyttäjä mahtuu ja ylettyy käyttämään järjestelmää, tai onko järjestelmän käyttöliittymä toimiva.

Vaikka asiakas ei olisi mekaniikkaan tai ohjelmistotekniikkaan orientoitunut, auttaa simulaatio hahmottamaan helposti, mitä suunniteltu konsepti sisältää käytännössä ja miten se on ajateltu toimimaan.


Sermatechin kokemus ja monipuolinen osaaminen investointipäätösten tueksi


Sermatechillä on pitkä ja monipuolinen kokemus investointipäätösten tekemistä tukevasta konseptisuunnittelusta ja muista projekteihin liittyvistä esiselvitystöistä. Huolellisesti tehty konseptointi luo luotettavan pohjan päätöksenteolle niin pienemmän kuin suurenkin mittakaavan projekteissa.

Käytössämme ovat kokeneiden asiantuntijoittemme lisäksi nykyaikaiset työkalut, jotka mahdollistavat esimerkiksi 3D-visualisoinnin ja simuloinnin. Osaamisemme kattaa niin mekaniikka- kuin sähköautomaation.

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä!

Lisätietoja:
https://www.sermatech.fi/yritys/ota-yhteytta

Artikkelit ja uutiset
Palvelut
Asiantuntijapalvelut
Erikoisosaaminen
Tuotteet
Yritys
Ota yhteyttä


Sivustomme käyttää evästeitä.

Ole hyvä ja vahvista alla, hyväksytkö sivujen käyttöön liittyvien evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja tästä.